via de knop van jouw ziekenkas kan u de documenten afprinten die u nodig heeft voor een stuk van het lidgeld terug te vorderen van u ziekenkas.