BESTUUR

 

Voorzitter:

Erik Thiels                   ethiels@gmail.com


              Ondervoorzitter / terreinverantwoordelijke:

Roger ’t Syen           rogerrabbit_60@hotmail.com

 

TVJO/jeugd

Kenens Patrick           patjek.rapid@gmail.com 

 

Secretaris:

Guy De Caluwe          guydc.rapid@gmail.com


Penningmeester:

Stefaan Schelfaut   s.schelfaut@covera.be


Raadslid:

Migel Fernandez      migel.fernandez@nactis.com


Raadslid:

Erik Van Loo               erik.vanloo@telenet.be


Raadslid:

Francois Wijnen       francois.wijnen@skynet.be

 

Raadslid:

Wim Van leugenhaege           WIM.VAN.LEUGENHAEGE@GMAIL.COM